ODED KLEIN
ODED KLEIN CEO of Young Voices

רציתי רק לומר כי עד כה בכל העבודות הקשורות לשרותי הדיגיטל שסיפקתם לנו, ובכל פנייה שלי בבקשה לשינויים/עדכונים וכד', אתם עושים זאת על הצד הטוב ביותר ובזריזות מרשימה.

לזה אני קורא שירות מצוין, ונעים מאד לעבוד בצורה זו !

 תודה ויישר כוח!

המלצות נוספות